Detta är Skaye

Proaktiva klimatriskanalyser

Skaye består av olika tjänster som bygger på unikt utvecklade algoritmer som ger mer korrekta beräkningar utifrån data på ett betydligt effektivare sätt än andra erbjudanden på marknaden. Tack vare Skaye är vårt resultat lika korrekt oberoende av vem som gör analysen, oavsett dagsform.

Vi tar fram ett mycket precist beslutsunderlag som bygger på faktiska data som du kan lita på och utgå ifrån för att prioritera åtgärder. Dessutom kan du få en kostnadsuppskattning på hur ett extremväder skulle påverka fastigheterna.

Följande tjänster utför vi med Skayes olika moduler:

  • Skyfallsanalyser för hela kommuner eller enskilda fastigheter
  • Kostnadsbedömningar vid skyfall
  • Analys av ledningssystem
  • Sårbarhetsanalyser för samhällsviktiga funktioner
  • Prioriteringsunderlag med adresser för utsatta områden
  • Värmestressanalyser med värmeöar

Skayes unika tjänster gör oss till en helhetsleverantör för klimatriskbedömningar från hela kommuner ner till byggnadsnivå!

Läs mer om de olika modulerna nedan.

Nyfiken? Fyll i formuläret

Vad är din titel?


Är det något annat du vill informera oss om?