Skaye Sewage

Har vi rätt kapacitet i våra ledningsnät?

Med tjänsten Skaye Sewage analyserar vi ledningsnätet efter praxis från VA SYD från Malmö skyfall 2014 förhandlingarna samt Svenskt Vatten publikationerna P110 och P116. Du får en tydlig bild över vilka ledningar som har en undermålig kapacitet och vi föreslår åtgärder. Det är också ett underlag för framtagande av förnyelseplaner och kapacitetsplaner för avloppsnät.

Med tjänsten Skaye Sewage får du svar på följande:

  • Vilken kondition är ledningsnäten i?
  • Var har vi dålig kapacitet i ledningarna?
  • Var finns det problem med tillskottsvatten?
  • Var bör vi investera idag och i framtiden för att ta hand om framtida skyfall?
  • Vilka ledningssträckor bör prioriteras först?
  • Hur ofta bräddar det inom avloppsområdet?

Hur använder jag informationen?

Informationen kan du använda som beslutsstöd för förnyelseplaner och beslutsunderlag till skadekravsförhandling vilket gör att du enkelt kan bedöma om till exempel dagvatten och kombinerat ledningsnät uppfyller kapacitetskrav från Svenskt vatten P110. Vi använder nyckeltal från skadeutredningarna från Malmö skyfall 2014 för att uppfylla krav på specifikationer från försäkringsbolaget.

Ledningsnätets kondition bedöms utifrån den tillgängliga ledningsnätsinformationen och genererar ett underlag där risker och information är tydligt sammanställda i flera lager. Materialet kan vara en utgångspunkt vid förnyelseplanering av ledningsnätet.

Önskar du en investerings- och åtgärdsplan?

Vi erbjuder som en tilläggstjänst att även beställa en investerings- och åtgärdsplan. Vi berättar mer i samband med beställning och varför inte i ett och samma paket!

Nyfiken? Fyll i formuläret

Vad är din titel?


Är det något annat du vill informera oss om?