Skaye Surface

Proaktiva skyfallsanalyser

Vad kostar ett skyfall, vilka åtgärder bör prioriteras? Det är några av frågorna vi kan besvara med tjänsten Skaye Surface. 

Vi på Tyréns har utvecklat en unik algoritm som bygger på metodik som togs fram i och med skyfallet i Malmö 2014 av VA SYD och som har använts på över 2 200 fastigheter. Skaye bygger även på nyckeltal från MSB:s forskningsrapporter som har accepterats som metod för att bedöma skador i förhandlingar mellan försäkringsbolag och privata aktörer.

Detta får du svar på med tjänsten Skaye Surface:

  • Var finns våra riskområden vid ett skyfall?
  • Vilka adresser är mest drabbade?
  • Vilka källartrappor är i riskzonen?
  • Vad kan ett skyfall kosta oss?
  • Vilka åtgärder ska vi prioritera?

Vilka är våra riskområden?

Med vår lösning ser du exakt vilka områden som har hög risk. Du kan till och med få en adresslista över de mest utsatta byggnaderna.

Med stöd av Skaye Surface kan flera tydliga beslutsunderlag genereras. Inledningsvis analyseras översvämningsrisken baserat på skyfallskarteringar över området. Med denna som grund identifieras riskkonstruktioner och förslag på skadereducerande åtgärder för utsatta byggnader. Med Skayes unika algoritm beräknas sedan vilka åtgärder som krävs genom att kategorisera dem i gemensam, områdesspecifik och lokal åtgärd.

Vad kostar ett skyfall?

Vi kan också beräkna hur stora skadekostnaderna blir vid ett skyfall och sätta dem i relation till kostnaderna för förebyggande åtgärder. Analysen ger en överblick över potentiella skadekostnaders fördelning inom ett större geografiskt område, till exempel en stad eller en hel kommun.

Önskar du en åtgärdsplan?

Vi erbjuder att som tillägg även beställa en åtgärdsplan. En åtgärdsplan innehåller konkreta förslag på exempelvis dammar och barriärer som vi kan kostnadsestimera  och presentera byggritningar för. Vi berättar mer i samband med beställning och varför inte tillsammans med andra uppdrag i ett och samma paket!

Nyfiken? Fyll i formuläret

Vad är din titel?


Är det något annat du vill informera oss om?