Skip to content

Hur vet vi om räddningsfordon kommer fram till platsen vid ett skyfall? Vilken påverkan har ett skyfall på våra sjukhus och andra samhällsviktiga funktioner? Hur länge skapar vattenansamlingar ifrån skyfall problem för privatpersoner och samhällsviktiga verksamheter?

Med Skaye Community erbjuder vi en sårbarhetsanalys för viktiga samhällsfunktioner och kontrollerar hur räddningsfordon och privata fordon kan ta sig fram.

Skaye Community har hämtat metodik från MSB (2017), DEFRA (2006) och Göteborg stad (2016). Med Skaye Community bedöms risken för människor att vistas på platsen under ett skyfall. Bedömningen är detaljerad för varje vägsträcka och heltäckande för hela städer.

 

Följande får du svar på med tjänsten Skaye Community:

  • Vilka framkomlighetsproblem kan uppstå vid ett skyfall?
  • Vilka områden blir värst drabbade?
  • Hur påverkas sjukhus och skolor?
  • Var uppstår extra höga vattennivåer? 
  • Hur länge kommer inte blå-ljus person fram i trafiken under skyfall?

Digitalt och automatiserat

Skaye Community har utvecklats till ett heltäckande och digitalt underlag till kommuner med avseende på samhällsrisker som gäller till exempel infrastruktur och samhällsviktiga funktioner.

Skyfall kan ha en negativ påverkan på viktiga samhällsfunktioner som uttryckningsvägar, sjukhus och skolor samt innebära fara för människor. Höga vattennivåer som har hög hastighet kan till exempel utgöra risk för människor, skapa problem för framkomlighet i trafiken och blockera utryckningsfordon på uttryckningsvägar.

Skaye Community har en unik algoritim som kan analysera hur länge vattenansamlingar skapar problem för bebyggelse, vägar och samhällsviktiga verksamheter.

Önskar du en åtgärdsplan?

Vi erbjuder att som tillägg även beställa en åtgärdsplan. En åtgärdsplan innehåller konkreta förslag på exempelvis dammar och barriärer som vi kan kostnadsestimera  och presentera byggritningar för. Vi berättar mer i samband med beställning och varför inte tillsammans med andra uppdrag i ett och samma paket!