Skip to content

Med tjänsten Skaye Heat kartlägger vi värmeöar i städer och kommuner. Vi rekommenderar att en värmeanalys görs i samband med en skyfallsanalys med Skaye Surface . Då vi går mot varmare väder och risken för värmeslag ökar är det viktigt att säkerställa hur vi kan skydda oss på bästa sätt. Vi kartlägger och kommer med åtgärdsförslag som kan reducera värmestress, du ser tydligt var i staden det går att göra effektiva klimatanpassningar.

Detta får du svar på med tjänsten Skaye Heat:

  • Var finns värmeöarna i vår stad?
  • Vilka åtgärder kan vi göra för att reducera värmestress?
  • Vilka effektiva klimatanpassningar kan vi göra?

Så här går det till

Modellen använder meteorologiska data och strålningsdata för att beräkna strålningstemperaturen, det vill säga den upplevda temperaturen, för samtliga ytor som en människa exponeras för. Strålningstemperaturen definieras som summan av den kortvågiga och den långvågiga strålningen från omgivningen som en punkt exponeras för med hänsyn taget för effekter av vegetation och byggnader. Det är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna som påverkar hur vi upplever vädret under varma och soliga dagar.

Tyréns metod för att framhäva värmeöar i staden överlagras mot känsliga verksamheter (äldreboende och förskolor) för att se vilka byggnader som är utsatta för värmestress.

Behöver du en åtgärdsplan?

Vi erbjuder att som tillägg även beställa en åtgärdsplan, vi berättar mer i samband med beställning och varför inte i ett och samma paket!