Skip to content

Har vi rätt kapacitet i våra ledningsnät?

Med tjänsten Skaye Sewage analyserar vi ledningsnätet efter praxis från VA SYD från Malmö skyfall 2014 förhandlingarna samt Svenskt Vatten publikationerna P110 och P116. Du får en tydlig bild över vilka ledningar som har en undermålig kapacitet och vi föreslår åtgärder. Det är också ett underlag för framtagande av förnyelseplaner och kapacitetsplaner för avloppsnät.

 

 

Med tjänsten Skaye Sewage får du svar på följande:

  • Vilken kondition är ledningsnäten i?
  • Var har vi dålig kapacitet i ledningarna?
  • Var finns det problem med tillskottsvatten?
  • Var bör vi investera idag och i framtiden för att ta hand om framtida skyfall?
  • Vilka ledningssträckor bör prioriteras först?
  • Hur ofta bräddar det inom avloppsområdet?
 

Hur använder jag informationen?

Informationen kan du använda som beslutsstöd för förnyelseplaner och beslutsunderlag till skadekravsförhandling vilket gör att du enkelt kan bedöma om till exempel dagvatten och kombinerat ledningsnät uppfyller kapacitetskrav från Svenskt vatten P110. Vi använder nyckeltal från skadeutredningarna från Malmö skyfall 2014 för att uppfylla krav på specifikationer från försäkringsbolaget.

Ledningsnätets kondition bedöms utifrån den tillgängliga ledningsnätsinformationen och genererar ett underlag där risker och information är tydligt sammanställda i flera lager. Materialet kan vara en utgångspunkt vid förnyelseplanering av ledningsnätet.

Vilken kondition är det på våra ledningar?

Tänk om vi kunde illustrera konditionen på alla VA-ledningar på en karta, med färger som ger bättre beslutsunderlag?! Det är möjligt, och här presenterar vi hur.

På kartan ser du ett nätverk av ledningar som omvandlas till en visuell karta med färgkodade VA-ledningar. Allt för att underlätta analysen av VA-systemet. Varje färg representerar ledningens kondition, från prima skick (mörk grön) till kritiska tillstånd (röd).

Denna visuella lösning tar dig från ovetande till full kontroll tack vare vår innovativa tjänst Skaye Sewage. Den gör det möjligt att snabbt identifiera och prioritera underhåll och reparationer.

Du får en tydlig bild över systemets totala hälsa och kan agera proaktivt för en hållbar och effektiv VA-hantering. Du får helt enkelt ett bättre beslutsunderlag, och alla har samma bild av VA-systemet.

Vilken kapacitet har vi på våra VA-ledningar?

Föreställ dig kraften i att se hela ditt VA-systems kapacitet på en enda blick. I denna animering avslöjar vi precis det! Förvandla en konventionell karta till en färgsprakande översikt som visar ledningarnas kapacitet.

Varje färgkod representerar en specifik nivå, från ledningar som fungerar optimalt (mörkgrön) till dem som kräver omedelbar uppmärksamhet (röd).

Denna visuella representation går långt utöver traditionella sätt att förstå och analysera ditt VA-system. Det gör det inte bara möjligt att snabbt identifiera potentiella problemområden, utan skapar också ett enhetligt och begripligt sätt för hela ditt team att samarbeta kring. Du går från att gissa till att veta, och från reaktivt underhåll till planering och förebyggande åtgärder.

Önskar du en investerings- och åtgärdsplan?

Vi erbjuder som en tilläggstjänst att även beställa en investerings- och åtgärdsplan. Vi berättar mer i samband med beställning och varför inte i ett och samma paket!