Skip to content

Vad kostar ett skyfall, vilka åtgärder bör prioriteras? Det är några av frågorna vi kan besvara med tjänsten Skaye Surface. 

Vi på Tyréns har utvecklat en unik algoritm som bygger på metodik som togs fram i och med skyfallet i Malmö 2014 av VA SYD. Skaye bygger även på nyckeltal från MSB:s forskningsrapporter som har accepterats som metod för att bedöma skador i förhandlingar mellan försäkringsbolag och privata aktörer. 

Detta får du svar på med tjänsten Skaye Surface:

  • Var finns våra riskområden vid ett skyfall?

  • Vilka adresser är mest sårbara?

  • Vilka källartrappor riskerar översvämning?
  • Vilken ekonomisk belastning kan ett skyfall innebära?
  • Vilka förebyggande åtgärder bör vi prioritera?
 

Identifiera dina riskområden med hög precision

Skaye Surface ger dig en kristallklar bild av de områden med högst risk för skyfallsskador. Du får en adresslista över de mest utsatta byggnaderna – en värdefull resurs för proaktivt skydd.

Skaye Surface ger dig ett robust beslutsunderlag för din skyfallsriskhantering. Vi analyserar översvämningsrisken baserat på skyfallskarteringar och identifierar riskkonstruktioner samt föreslår skadereducerande åtgärder för utsatta byggnader. Med hjälp av Skayes unika algoritm kan vi beräkna vilka åtgärder som behövs och kategorisera dem på gemensam, områdesspecifik och lokal nivå.

Vilket pris skulle du få betala för ett skyfall?

Vi kan beräkna de potentiella skadekostnaderna vid ett skyfall och jämföra dem med kostnaderna för förebyggande åtgärder. Du får en helhetsbild över potentiella skadekostnader inom ett omfattande geografiskt område, som en hel stad eller kommun.

 

Behöver du en skräddarsydd åtgärdsplan?

För en ännu mer heltäckande lösning, erbjuder vi en individanpassad åtgärdsplan. Den innehåller konkreta förslag på skyddande åtgärder, som dammar och barriärer, med tillhörande kostnadsestimering och byggritningar. Ta kontakt med oss för mer information och låt oss skapa en skräddarsydd lösning för dig – alltid anpassad efter dina unika behov.