Skip to content

Kul att du hittat hit!

Välkommen till vårt arkiv med webbinarier och inspelningar! Här hittar du mängder av fördjupande kunskap, insikter och innovativa idéer, allt presenterat av våra experter inom området.

Det är en blandning av tekniska demos till kundpresentationer och konceptuella lösningar med fokus på att skapa en bättre förståelse och aktivt komma igång med proaktiva klimatriskanalyser.

Världens (troligtvis) mest hållbara helhetslösning för VA-projekt

Under webbinariet tittar vi närmare på lösningarna Skaye, Vattenskattkartan och Waterclimber.

Skaye och Vattenskattkartan ger er ett heltäckande beslutsunderlag över kapacitet-, konditionsbrister, leveranssäkerheter, ventilprioriteringar och risk för bräddningar i ditt VA-nät. Med Waterclimber skapas klimat- och prisberäkningar för de åtgärder som anses angelägna och kostnadseffektiva att genomföra. Waterclimber jämför flera olika scenarier för att hitta den mest hållbara VA-lösningen.

Vattenskattkartan - VA management i världsklass

Webbinariet handlar om vattenledningsnätets förvaltning, specifikt rörande förebyggande underhåll, förnyelseplanering, och vattenledningarnas tillstånd. Den betonar vikten av att uppnå en balans mellan förnyelsetakt, säkerhet, och kostnadseffektivitet. Genom detaljerade exempel och modeller, presenteras strategier för att förbättra vatteninfrastrukturens hållbarhet och effektivitet. Inspireras även av Klippans kommun och vilka fördelar de ser med Vattenskattkartan.

Kom igång med VA-förnyelseplanen

Nicholas South beskriver kortfattat om Skaye och samarbetet med Ystad kommun kring proaktiva klimatriskanalyser. Ystad har utmaningar med kraftiga regn, förtätning, hav, värme och krav från försäkringsbolag. 

Nicholas berättar om möjligheterna med Skaye's digitala tjänster och inte minst möjligheterna de ger.

Under webbinariet får du även höra om nya förnyelseplanen som är gjord efter P116-metodiken. 

Mattias Palo förklarar hur Sollentuna kommun har arbetat med framtagandet av förnyelseplanen av VA-ledningsnät enligt P116 tillsammans med Tyréns och Skaye teamet. 

Med hjälp av unik data skapas unika anlyser för att skapa enklare och effektivare beslutsunderlag. 

Mattias berättar även om innovationen "Vattenskattkartan" om förebyggande underhåll av vattenledningsnät.

Skaye introduktion & demo

Teamet bakom Skaye berättar resultat kopplat till klimatrisker som levereras inom Skayes tjänsteutbud. Metoderna presenteras och publiken ges möjlighet att få lära sig mer om själva analyserna. Därtill kommer några smakprov att visualiseras i en GIS-miljö för att tydliggöra hur analyser i Skaye kan presenteras på ett pedagogiskt sätt.Vidare kommer Skaye-teamet bjuda på en framåtblick om vilka nya moduler och analystjänster som är på gång inom Tyréns.

Ystad kommun - Proaktiva klimatriskanalyser

Vi är stolta och glada att kunna presentera Alexia Lundberg på Ystad kommun som talare på detta webbinarium. Den unika analystjänsten konceptet Skaye presenteras av Nicholas South, grundare av Skaye, och Alexia Lundberg, VA-strateg i Ystad kommun, hur de använt Skaye i arbetet med sin skyfallsplan. Arbetet omfattar bl.a skyfallsrisk för byggnader och sårbarhetsanalys av samhällsviktiga funktioner. Ystad kommun berättar hur de planerar att tillämpa resultaten från Skaye i framtiden.