Skip to content

Med Skaye teamet vid din sida är du aldrig ensam i din resa mot bättre skyfallsanalyser och klimatanpassning. Vi stöttar dig steg för steg, från början till slut, i ditt arbete med att bygga motståndskraft mot extrema väderförhållanden.

Vårt engagerade team av experter är står redo att hjälpa till och förklara varje steg i processen, för att säkerställa att du får maximalt värde från våra tjänster. Nedan beskriver vi övergripande om hur det går till, steg för steg.

Steg för steg hjälper vi dig att ta fram ett bättre beslutsunderlag än någonsin tidigare. 

Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Skyfallsanalyser för hela kommuner eller enskilda fastigheter
  • Kostnadsbedömningar vid skyfall
  • Analys av ledningssystem
  • Sårbarhetsanalyser för samhällsviktiga funktioner
  • Prioriteringsunderlag med adresser för utsatta områden
  • Värmestressanalyser med värmeöar

 

Läs mer om våra paketerade tjänster:

1
Insamling
Insamling av data från byggnader och skyfallsmodeller som ligger till underlag för kommande analyser
2
Urval
Ett område med byggnader, ledningssystem mm väljs ut
3
Beräkningar
Unika algoritmer används för att beräkna risker utifrån det valda området
4
Beslutsunderlag
Ett underlag som en GIS-fil (shape eller txt) levereras