Extremväder är på riktigt

Extremväder blir allt vanligare och många riskerar stora och kostsamma konsekvenser vid till exempel kraftiga regn eller värmeböljor. Arbetet med att ta fram klimatriskanalyser är ofta mycket tidskrävande och resultaten beror inte sällan på dagsformen samt på vem som gjort arbetet. Många ser att beslutsunderlaget ofta är bristfälligt och sällan bygger på data och fakta. Det vill vi på Tyréns ändra på med Skaye.
Skaye består av olika tjänster som bygger på unikt utvecklade algoritmer som ger mer korrekta beräkningar utifrån data, på ett betydligt effektivare sätt än andra erbjudanden på marknaden. Tack vare Skaye är vårt resultat korrekt oberoende av vem som gör det, oavsett dagsform.

Smarta data visualiseras på karta

Skaye består av olika tjänster som kan kombineras till fast pris. Du vet därför exakt vad det kommer att kosta och du vet exakt vad du kommer att få, utan överraskningar. 

Vår tjänst levererar inte bara ett detaljerat och precist beslutsunderlag, utan gör det också på grundval av faktiska data. Du kan lita på våra insikter när du avgör vilka åtgärder som ska prioriteras först.

Vi går ett steg längre och tillhandahåller dessutom en kostnadsuppskattning av potentiell påverkan från extremväder på dina fastigheter eller stad. Med Skaye, får du en heltäckande lösning för att bedöma, hantera och planera för klimatrisker.

Bilden visar tydligt vilka ledningar du skall prioritera, ser du de röda ledningarna i bilden?

Skaye's digitala tjänster

Skaye's digitala tjänster är designade som moduler, vilket ger dig tillgång till ett omfattande verktygslåda för proaktiv klimatriskhantering. Varje modul är flexibel och anpassningsbar, så att du kan skräddarsy din uppsättning av tjänster för att matcha dina unika behov och mål. Utforska våra moduler nedan för att upptäcka hur var och en kan förstärka ditt klimatriskhanteringsarbete.

Spara miljoner med proaktiva klimatriskanalyser*

*Skyfallet i Malmö 2014 illustrerar den enorma påverkan som extremväder kan ha. Händelsen kostade 450 miljoner kronor, påverkade 2 200 fastigheter och tog 6 år att utreda. Sådana oförutsedda händelser kan snabbt förvandla en lönsam investering till en betydande kostnad.

Vi hjälper fastighetsinvesterare, kommuner, försäkringsbolag och fastighetsbolag att arbeta proaktivt med sina klimatrisker, vilket kan spara dem hundratals miljoner kronor. Skydda dina investeringar och samhällsstrukturer genom att agera proaktivt mot klimatrisker. Med Skaye blir klimatanalyser inte bara en del av lösningsstrategin, utan en central del i ditt företags riskhanteringsstrategi.