Skaye - Proaktiva klimatriskanalyser

Extremväder är på riktigt

Extremväder blir allt vanligare och många riskerar stora och kostsamma konsekvenser vid till exempel kraftiga regn eller värmeböljor. Arbetet med att ta fram klimatriskanalyser är ofta mycket tidskrävande och resultaten beror inte sällan på dagsformen samt på vem som gjort arbetet. Många ser att beslutsunderlaget ofta är bristfälligt och sällan bygger på data och fakta. Det vill vi på Tyréns ändra på med Skaye.

Skaye består av olika tjänster som bygger på unikt utvecklade algoritmer som ger mer korrekta beräkningar utifrån data, på ett betydligt effektivare sätt än andra erbjudanden på marknaden. Tack vare Skaye är vårt resultat korrekt oberoende av vem som gör det, oavsett dagsform.

Spara miljoner* med Skayes proaktiva klimatriskanalyser

*Skyfallet i Malmö 2014 kostade 450 miljoner kronor och påverkade 2 200 fastigheter vilket tog 6 år att utreda.

Investerare, kommuner, försäkringsbolag och fastighetsbolag arbetar proaktivt med oss för att spara 100-tals miljoner med smartare klimatanalyser.

Smarta data!

Skaye består av olika tjänster som kan kombineras till fast pris. Du vet därför exakt vad det kommer att kosta och du vet exakt vad du kommer att få, utan överraskningar.

Vi tar fram ett mycket precist beslutsunderlag som bygger på faktiska data som du kan lita på och tydliggör vilka åtgärder som ska prioriteras högst. Dessutom kan du få en kostnadsuppskattning på hur ett extremväder skulle påverka fastigheten/staden.

Nyfiken? Fyll i formuläret

Vad är din titel?


Är det något annat du vill informera oss om?